Tygodnik Tucholski
ul. Karasiewicza 3
89-500 Tuchola

Tel: 52 334 88 88
Fax: 52 334 88 88

listy@tygodnik.pl
Tygodnik Tucholski: | 2007 | | numer 18/2007 |
Chcą zwiększyć zyski handlowców
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej podjęło działania, które mają zwiększyć obroty, a w konsekwencji i zyski mieszkańców powiatu, prowadzących usługi: agrotyrystyczne, rękodzielnicze, gastronomiczne, handlowe oraz okołoturystyczne.

Chodzi o projekt Borowiacki Portal Agroturystyczny, który realizuje Towarzystwo Miłosników Ziemi Cekcyńskiej. Jego koordynatorką jest Justyna Wilkiewicz.

Projekt zakłada rozbudowę portalu www.e-agroturystyka.las.pl o kolejnych kwaterodawców z terenu powiatu tucholskiego. Obecnie na portalu zamieszczone są oferty z terenu gminy Cekcyn. Na nowym portalu znajdą się aktualizowane wiadomości, rezerwacje on-line, standaryzacja kwater oraz interaktywne mapy szlaków rowerowych gminy Cekcyn.

Na 8 maja zaplanowano spotkanie z kwaterodawcami, których oferty kwater będą umieszczone w portalu agrotustycznym. Odbędzie się ono godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.

– Zapraszamy na nie wszystkich chętnych kwaterodawców z terenu całego powiatu – podkreśla Justyna Wilkiewicz.

– Projekt ma rozwiązać problem zbyt niskiej liczby odwiedzających region turystów i wydłużyć zbyt krótki sezon turystyczny. Problem dotyczy osób świadczących usługi agroturystyczne, rękodzielnicze (twórców ludowych), gastronomii, handlu i usług okołoturystycznych – dodaje koordynatorka.
(rg)

Wydawca "TT"
FORTUNA RADZI...
PORTRET POWSTAŃCA
© 2006 papilar.pl