Tygodnik Tucholski
ul. Karasiewicza 3
89-500 Tuchola

Tel: 52 334 88 88
Fax: 52 334 88 88

listy@tygodnik.pl
Tygodnik Tucholski: | 2004 | | numer 16/2004 |
Promocja Wydawnictw Regionalnych
Wszystko o Borach
Takiej ilości różnorodnych książek i wydawnictw o Borach Tucholskich zgromadzonych w jednym miejscu jeszcze nie widziałam. Na poniedziałkowej Promocji Wydawnictw Regionalnych zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi przy współpracy bibliotek gminnych z Cekcyna, Lubiewa i Śliwic oraz Borowiackiego Towarzystwa Kultury, oprócz ilości, imponowała różnorodność wydawnictw – od tych najstarszych (przechowywanych w bibliotece wojewódzkiej i bibliotece tucholskiej) do wydanych kilka dni temu.

Zebrało się też grono naukowców, poetów i pisarzy związanych z krainą Borów Tucholskich. Kilka ostatnich lat przyniosło sporo publikacji historycznych, które stanowią dobre źródło informacji dla młodzieży szkolnej, poszukującej informacji o swojej małej ojczyźnie.

Rozpoczynając spotkanie, dyrektorka tucholskiej biblioteki Elżbieta Bukowska mówiła, że wielu ludzi wraca w rodzinne strony, szuka informacji o najbliższej okolicy i dlatego rośnie zainteresowanie wydawnictwami regionalnymi.

Poszczególnych autorów i wydawców przedstawiała Ewa Pilich z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ogromnym powodzeniem cieszą się

książki i opracowania historyczne.

Prof. Włodzimierz Jastrzębski jest autorem książki „Leon Janta-Połczyński – minister i senator z Borów Tucholskich”. Odbiła się ona szerokim echem w całej Polsce. W najbliższym czasie ukażą się materiały z konferencji naukowej poświęconej pomorskim rodom ziemiańskim, która ponad dwa lat temu odbyła się w Tucholi, oraz plon konferencji w Raciążu z września 2003 roku poświęconej wywodzącemu się z Małej Komorzy. prof. Bronisławowi Dębińskiemu, rektorowi Uniwersytetu Lwowskiego i posłowi na sejm ustawodawczy, ministrowi w rządzie międzywojennym.

„Kosznajderia” pod redakcją prof. Jastrzębskiego wydana w ubiegłym roku przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej również wzbudziła duże zainteresowanie. Profesor jest autorem „Szkiców tucholskich” i „Podbydgoskich pałaców i dworków”.

Marek Sass rozpoczął prezentację od wydanej niedawno książki ks. Zygmunta Iwickiego „Iwiccy z Lubiewa”, która jest historią rodziny na tle dziejów Lubiewa. Ks. Iwicki jest historykiem, mieszka w Szwajcarii.

W tym roku ukazały się dwie książki Marka Sassa: „Dzieje Gostycyna i okolic” oraz książka o księdzu kanoniku Józefie Bruskim, proboszczu parafii w Pruszczu. Pierwsza pozycja opisuje historię zabytków sakralnych, parafii i cmentarzy, natomiast w drugiej, oprócz biografii księdza Bruskiego, autor zamieścił kazania, łącznie z historycznym kazaniem wygłoszonym w Rudzkim Moście w 1981 roku.

Maria Ollick zaprezentowała ostatnią książkę Wacława Kozłowskiego „Tucholskie rzemiosło na przestrzeni wieków”. Książka cieszyła się powodzeniem, bo wielu mieszkańców znalazło w niej informacje o swoich przodkach.

Działalność wydawniczą Borowiackiego Towarzystwa Kultury przybliżył jego prezes Józef Sporny. Od lat upowszechniają kulturę i sztukę regionu tucholskiego oraz promują twórców. Na swoim stoisku przedstawili ciekawą wystawę książek i wydawnictw sprzed lat, oraz nowe pozycje.

Adam Bloch opowiedział historię powstania albumu „Śliwice w starej fotografii”. Książka cieszyła się dużym zainteresowaniem i jej autor planuje kolejny album dotyczący miejscowości z gminy Śliwice.

Podobne wydawnictwo „Mieszkańcy Cekcyna na starej fotografii” wydane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej przedstawił Bartosz Puchowski. Album ten również cieszył się sporym powodzeniem, szczególnie wśród cekcynian.

Elżbieta Ziółkowska, mieszkanka Szklanej Huty w gminie Cekcyn swoje opracowania pod wspólnym tytułem „Ocalić od zapomnienia” przygotowuje na komputerze. Opracowała trzy zeszyty, a w przygotowaniu jest czwarty. Wszystkie opowiadają o przeszłości kulturowej sołectwa Małe Gacno. Są to bardzo ciekawe i oryginalne opracowania.

Alina i Kazimierz Wajdowie, autorzy książki „O czym szumią sosny w Krzywogońcu”, planują następną: „W poszukiwaniu przeszłości ziemi cekcyńskiej”. Zauroczeni okolicą trzy czwarte roku spędzają od lat w swoim domu w Krzywogońcu.

Poezja z Borów Tucholskich

to piękne wiersze Jana Sabiniarza. W krótkim programie poetyckim przedstawili je uczniowie z tucholskiego liceum. Autor, z zawodu architekt, opowiadał o swoich fascynacjach przyrodą i architekturą Borów Tucholskich. Napisał „Architekturę Borów Tucholskich”, „Architekturę cichego piękna”, „Architekturę odchodzącego piękna”, tomik poezji „W ciszy borów”, pięknie ilustrowany rysunkami i obrazami autora. Kolejne jego książki to: „Drzewa mojego życia”, „Wigilie polskie” oraz „Na dziedzińcach nieba”. Nakłady tych pozycji są już wyczerpane, ale Jan Sabiniarz przygotowuje się do wydania kolejnego tomiku.

Urodzony w Cekcynie ks. Franciszek Kamecki jest autorem wielu tomików, ma w regionie tucholskim miłośników, a jego sporadyczne spotkania autorskie w Tucholi cieszą się dużym powodzeniem. Zebranej publiczności przeczytał swoje wiersze, między innymi o dzieciństwie w Cekcynie. Można było nabyć tomiki „Skarga księdza” i „Drabina do nieba”.

Janusz Kuczma przedstawił wydaną przez szkołę w Zielonce książkę nieżyjącej już Moniki Lesińskiej, autorki licznych wierszy.

Bory Tucholskie są też krainą, gdzie rozwija się

turystyka i krajoznawstwo.

Przyrodnicze, krajoznawcze i turystyczne wydawnictwa Parku Narodowego „Bory Tucholskie” reprezentowała Magdalena Kochanowska. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje praca naukowa prof. Ludwika Lipnickiego „Porosty Borów Tucholskich”. Autor jest nie tylko naukowcem, ale także poetą, a wśród jego wierszy są utwory opiewające piękno przyrody Borów Tucholskich.

Prezentowane wydawnictwa i foldery zachęcały do wycieczek po parku narodowym.

Działalność wydawniczą Lasów Państwowych zaprezentował Waldemar Wencel z Nadleśnictwa Woziwoda. Były wśród nich foldery i przewodniki po ścieżkach przyrodniczych, które Lasy Państwowe wykorzystują do prowadzenia edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Przedstawił publikacje Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, mapy i foldery z nadleśnictw: Rytel, Woziwoda i Tuchola. Leśnicy planują wydanie albumu „W krainie Borów”, w którym znajdą się fotografie ilustrujące pracę i życie leśników.

Ariadna Maćkiewicz z Zaborskiego Parku Krajobrazowego przedstawiła wydawnictwa turystyczno-krajoznawcze wydane przez ostanie 2,5 roku przez Zaborski Park Krajobrazowy. Służą one edukacji ekologicznej i są rozdawane podczas prowadzonych zajęć w terenie.

Jarosław Ellwart z wydawnictwa „Region” z Gdyni zaprezentował trzy główne dziedziny, którymi zajmuje wydawnictwo: przewodniki i informatory, wydawnictwa kartograficzne i wydawnictwa regionalne poświęcone szeroko rozumianej kulturze. Na stoisku firmowym można było kupić mapy (również powiatu tucholskiego), przewodniki po miastach i krainach Pomorza, oraz bajki i opowiadania dla dzieci. Były również książki w języku kaszubskim. Ciekawostką jest zbiór legend Borów Tucholskich, który został wydany przed II wojną światową po niemiecku, a teraz „Region” wydał polskie tłumaczenie. Aktualna oferta obejmuje 80 pozycji.

Promocja Wydawnictw Regionalnych to strzał w dziesiątkę. Dyrektorka tucholskiej biblioteki, Elżbieta Bukowska zamierza promować i sprzedawać wydawnictwa regionalne podczas Dni Borów Tucholskich, bo zainteresowanie nimi jest duże.

– W ubiegłym roku w naszym stoisku sprzedawaliśmy tylko dwie pozycje i cieszyły się one powodzeniem wśród turystów i mieszkańców – wspomina Bukowska. – Dzisiaj na ten temat rozmawiałam z wydawcami goszczącymi na promocji i jest szansa, że w tym roku wydawnictw regionalnych będzie dużo więcej – dodaje.
Hanna Szulwic

Wydawca "TT"
FORTUNA RADZI...
PORTRET POWSTAŃCA
© 2006 papilar.pl